Amnio Dry Disk

Предназначение: Офталмология
Вид: Дехидратиран човешки амнион алографт
Друго: кръг, d=15 мм

thumb_products_list_14.png

Представяме AmnioDry Disc - уникален за България алографт продукт на Биорегенерация, получен от човешка амниотична мембрана, обработена асептично съглaсно действащото национално и европейско законодателство и принципите на Добра тъканна практика.

AmnioDry Disc е висококачествен минимално манипулиран амнион алографт, специално разработен в помощ на специалистите офталмолози. Алографтът се предлага в удобна разфасовка - диск с диаметър 15 мм, и е предназназначен за директно безшевно покритие (като овърлей) при различни заболявания на предния сегмент на окото.

AmnioDry се отличава от глицеролизираните и криоконсервирани амнион алографти по това, че позволява амбулаторно приложение в по-леки и неинвазивни процедури.

Действие »

Приложение »

Противопоказания »

Действие

 • Предоставя матрикс за клетъчна миграция и пролиферация;
 • Подпомага, ускорява и подобрява процеса на зарастване на наранените тъкани;
 • Редуцира възпалението;
 • Редуцира образуването на цикатрикси;
 • Има антибактериални свойства;
 • Редуцира болката на мястото на приложение;
 • Предоставя естествено биологични покритие с висока водна пропускливост.

Приложение

Като биологично покритие в офталмологията, безшевно прилагано като овърлей за:

 • Персистиращи епителни дефекти;
 • Невротрофични улцерации;
 • Корнеални ерозии;
 • Химични/термични изгаряния;
 • Състояния след инфекциозен кератит (херпес, бактериален и др.).

Противопоказания

Както за всяка трансплантирана донорска тъкан, така и за амниона съществува минимален риск от отхвърляне на транспланта, въпреки че клетките на тъканта не екс-пресират HLA-II.
Да не се прилага на пациенти с изявена свръхчувстви-телност към ванкомицин, гентамицин, цефотаксим и амфотерицин B дезоксихолат!
Да не се прилага върху раневи повърхности с активна инфекция!

 

Спешна линия

0887 706 852

За справки и информация:
От понеделник до петък 09:00 – 17:00
Телефони: 02 44 10 290 | 0882 373 318
Имейл: office @ bioregeneration.bg

Адрес: 1330 София | район Красна поляна, ул. "Блага вест" № 3 | МБАЛ "Надежда"

Представител за гр. Варна:
Юлиян Симеонов
на телефон: 0885 012 415
Имейл: u.simeonov @ bioregeneration.bg

 

facebook-icon.jpg

Top